An Lành Hạnh Phúc – Thích Nữ Hằng Liên 2019

Pháp thoại An Lành Hạnh Phúc được sư cô Thích Nữ Hằng Liên chia sẻ trong khóa tu một ngày lần thứ 97, chùa Bửu Quang Quận 7

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019