An vui tiến đạo – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: An vui tiến đạo

an vui tien dao (thay thich phap dang)Nhân khóa tu an lạc một ngày tại chùa Minh Hiệp Đồng Nai, thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng bài pháp An vui tiến đạo

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019