Ba nghiệp không thanh tịnh thể hiện qua mười điều ác – Thầy Trí Huệ

Nghiệp thì có 3 dòng nghiệp: Nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý.

Thân có ba nghiệp ác: Sát sanh, trộm cắp và tà dâm

Ý có ba nghiệp ác: Tham lam, sân giận và si mê

Khẩu có bốn nghiệp ác: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu

Tại sao Ba nghiệp không thanh tịnh thể hiện qua mười điều ác

ba nghiep khong thanh tinh the hien qua muoi dieu ac thay tri hueThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tổ Đình Từ Nghiêm – Trụ sở ban đặc trách ni giới Phật giáo

Overall
4.9
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019