Ba pháp tu hằng ngày (khuyên nghe) – Thầy Thích Trí Huệ 2018

3 pháp tu hằng ngày còn gọi là Công Phu Tu Tập: Thủ hộ căn, Đoạn ác tu thiện và chánh niệm tỉnh giác

Bài giảng Ba pháp tu hằng ngày

ba phap tu hang ngay thay thich tri hueThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng lớp thiền tập lần 9 Minh Sát Tuệ – Thiền Vipassana

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019