Bậc Cao Tăng hủy hoại thân thể mình có mang tội sát sinh

Giải đáp: Bậc Cao Tăng hủy hoại thân thể mình có mang tội sát sinh

Thân người khó được, có phước lớn mới được làm người, không nên hủy hoại thân xác của mình. Vì Phật Pháp mà các vị cao tăng hủy hoại thân mình như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, hoặc chặt cánh tay, dùng than nóng đặt lên đỉnh đầu… 

Tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp TT Thích Chân Tính. Pháp thoại được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh & Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019