Bài Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Số 4

Kinh Trung Bộ trích giảng video Bài Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Số 4 được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA PHƯỚC THIỆN, H. Bình Chánh

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019