Bài Kinh Tứ Niệm Xứ

Kinh Trung Bộ trích Giảng Giải – BÀI KINH TỨ NIỆM XỨ – Thầy Thích Phước Tiến thuyết

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019