Bài Kinh Tứ Niệm Xứ

Kinh Trung Bộ trích Giảng Giải – BÀI KINH TỨ NIỆM XỨ – Thầy Thích Phước Tiến thuyết

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019