Bản Chất Của Nghiệp

Pháp âm video Bản Chất Của Nghiệp

ban chat vo nga thay thich nhat tuGiảng sư: Thầy Thích Nhật Từ

Địa điểm thuyết giảng: chùa Pháp Ân – Australia

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019