Bản Chất Của Nghiệp

Pháp âm video Bản Chất Của Nghiệp

ban chat vo nga thay thich nhat tuGiảng sư: Thầy Thích Nhật Từ

Địa điểm thuyết giảng: chùa Pháp Ân – Australia

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019