Bản Chất Của Nghiệp

Pháp âm video Bản Chất Của Nghiệp

ban chat vo nga thay thich nhat tuGiảng sư: Thầy Thích Nhật Từ

Địa điểm thuyết giảng: chùa Pháp Ân – Australia

Cập nhật vào

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019