Bát Nhã Tâm Kinh Phần 2

video bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh Phần 2 được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại chùa Ấn Quang, Sư Vạn Hạnh, TP. HCM năm 31.07.2011

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019