Bát Nhã Tâm Kinh – Thầy Thích Trí Huệ

Thuyết pháp kinh Phật bởi thầy Thích Trí Huệ

Pháp âm video Bát Nhã Tâm Kinh được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tư Gia Phật Tử Diệu Bình, Quận 12

bat nha tam kinh thay thich tri hue giang nha phat tu

Overall
4.9
  • Âm thanh
Sending
User Review
3.17 (6 votes)

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019