Bệnh ung thư đang trả quả báo gì – Thầy Thích Pháp Hòa

Giải đáp: Bệnh ung thư đang trả quả báo gì

benh ung thu dang tra qua bao gi thay phap hoaThêm câu hỏi phụ, khi thầy tụng kinh hay thuyết pháp, ngồi nghe ngủ gục có tội không?

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang Texas, Hoa Kỳ.

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh, nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019