Bi Trí Dũng trong đạo Phật – Thầy Thích Nhật Từ

Bi Trí Dũng mà các gia đình Việt Nam sử dụng trong tám thập niên qua có nguồn gốc từ kinh Đại Bát Niết Bàn

Giải đáp – Bi Trí Dũng trong đạo Phật

bi tri dung trong dao phat thay thich nhat tuThầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Minh Tịnh tỉnh Bình Định

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019