Bình Bát Cơm Ngàn Nhà

Video bài giảng Bình Bát Cơm Ngàn Nhà được TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa PHẬT ĐÀ , Kiên Giang năm 2014

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019