Bồ Tát Tại Gia 9 – Thầy Thích Pháp Hòa giảng ở TVTT

Thuyết pháp mới ở TVTL Canada Thầy Thích Pháp Hòa

bo tat tai gia 9 thich phap hoaNgày 25-3 năm 2016 tại Tu Viện Tây Thiên Canada, ngày đầu khóa tu mùa xuân thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng bài pháp: Bồ Tát Tại Gia 9

Cập nhật vào

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019