Bồ Tát Tại Gia 9 – Thầy Thích Pháp Hòa giảng ở TVTT

Thuyết pháp mới ở TVTL Canada Thầy Thích Pháp Hòa

bo tat tai gia 9 thich phap hoaNgày 25-3 năm 2016 tại Tu Viện Tây Thiên Canada, ngày đầu khóa tu mùa xuân thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng bài pháp: Bồ Tát Tại Gia 9

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019