Bồ tát tại gia dạy đệ tử Tại Gia – Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Chúng ta đang ở Tu Viện Tây Thiên Canada trong khóa tu mùa xuân 4 ngày, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ phần còn lại phẩm thứ 13 trong kinh Ưu Bà Tắc Giới với đề tài Bồ Tát Tại Gia kỳ 41

bo tat tai gia 41 thay thich phap hoa

Bồ tát tại gia dạy đệ từ tại gia? Vì Bồ Tát tại gia đâu có dạy và độ đệ tử xuất gia được. Bồ tát xuất gia có thể độ hai giới: Giới Bồ Tát Tại Gia và giới Bồ Tát Xuất gia

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019