Bốn hạng người quý báo khó gặp – Thích Trí Huệ 2021

la nguoi tot thay thich tri hue 2020Nghe giảng Bốn hạng người quý báo khó gặp ở đời bởi thầy Thích Trí Huệ 2021 tại chùa Giác Nguyên, TP Cần Thơ

Bốn hạng người khó gặp:

  1. Hạng người biết được chánh pháp của Phật
  2. Hạng người tu theo chánh pháp của Phật
  3. Hạng người biết đem giáo Phật truyền đạt cho người khác
  4. Biế tri ân và đền ơn.

Nếu chúng ta không loạt vào 4 hạng người này thì đời sống chúng ta không được an vui, đời sống mình khó mà bình an, những kiếp sống đời sau khó thành tựu quả vị thánh và có những quả tốt lành…

Trên thế gian này không có sự ngẫu nhiên, mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó… Mời nghe tiếp

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019