Bốn nội dung thiền quán 2019 – Đại đức Thích Trí Huệ

4 noi dung thien quan 2019 dd thich tri hueTại chùa Từ Hạnh quận Bình Tân thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài Bốn nội dung thiền quán 2019

Hiểu được sanh lão bệnh tử là khổ bằng những trải nghiệm trên thân của mình, nên người ta bệnh người ta khóc người ta than. Còn người tu người ta coi cái khổ của bệnh nó ra thế nào.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019