Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả

Video Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả – Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại THIỀN VIỆN MINH QUANG, Australia (Úc Châu). Ngày 29.11.2009 – nhăm 12.10 kỷ sửu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019