Cái Rốn Của Vũ Trụ Cái Rốn Của Con Người

Pháp âm video Cái Rốn Của Vũ Trụ Cái Rốn Của Con Người

12 loi nguyen cua quan the am bo tatGiảng sư: Thầy Thích Thiện Xuân

Địa điểm thuyết giảng: tại Tân Long Tự

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019