Cảm ơn – Thầy Thích Giác Đăng

Thuyết giảng chủ đề Cảm Ơn

cam on thay thich giac dang tai sydneyBởi thầy Thích Giác Đăng tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang Sydney – Australia

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019