Cần một Điểm Tựa vững chãi (hay lắm) – Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Hạnh phúc ngay ở trước mặt. Ví dụ người xuất gia được sống chung với tăng đoàn

Người Phật tử bước đầu cần nương tựa Tam bảo – Phật Pháp Tăng.

Nương tựa vào Phật vì mình biết rằng những gì Phật đã tu, đã thành tựu nhất định không sai lệch. Vây Phật là bậc xứng đáng để mình nhận làm thầy.

Lời Phật của dạy là chánh pháp tức là con đường chơn chánh dẫn chúng ta đi đến chỗ an lạc giải thoát

Cho nên sao thời chánh pháp người ta dễ thành tựu vì có Phật ở đó.

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!

Về pháp thoại Cần một Điểm Tựa vững chãi

can mot diem tua vung chai thich phap hoaThầy Thích Pháp Hòa vào chiều thứ sáu, ngày 19-5-2017 tại Tu Viện Từ Vân Colorado, Hoa Kỳ trong dịp Đại Lễ Phật Đản

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019