Căn Trần và Thức – Thầy Thích Trí Huệ

Bài giảng Căn Trần và Thức

can tran va thuc thay thich tri hue 2018Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng lớp thiền tập lần 6 Minh sát tuệ Vipassana

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019