Chân Dung Đức Phật 3

Video bài giảng Chân Dung Đức Phật 3 được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết tịa VIỆN CHUYÊN TU II, khoa tu sám hối lần thứ 18

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019