Chẳng Hy Cầu Tham Luyến (hay lắm) – Thầy Thích Pháp Hòa 2018

Sự lường biếng sẽ đưa đến chỗ đọa lạc, sự siêng năng sẽ đưa tới chỗ cao thượng.

Pháp thoại Chẳng Hy Cầu Tham Luyến

chang hy cau tham luyen thay thich phap hoaThầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong ngày sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada ngày 01-04-2018

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019