Chánh Hạnh Vãng Sanh 1 – Thầy Thích Pháp Hòa

Thuyết pháp mới chùa Hải Đức thầy Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!

chanh hanh vang sanh thich phap hoa 2016(Thầy giảng 10 phút tiếng anh đầu tiên) Tại chùa Niệm Phật ở St. Paul MN, Hoa Kỳ vào ngày 26-8-2016 thầy Thích Pháp Hòa đã thuyết giảng bài pháp: Chánh Hạnh Vãng Sanh 1

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019