Chạy theo cuộc đời, chạy theo đau khổ – Thích Bửu Chánh 2019

Chủ đề Phật học Chạy theo cuộc đời chạy theo đau khổ, người theo đạo được an lạc hạnh phúc. Pháp thoại do thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019