Chạy theo cuộc đời, chạy theo đau khổ – Thích Bửu Chánh 2019

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Chủ đề Phật học Chạy theo cuộc đời chạy theo đau khổ, người theo đạo được an lạc hạnh phúc. Pháp thoại do thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019