Chuyên Tu Niệm Phật (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Nghe thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng Chuyên Tu Niệm Phật

Rất lấy làm vui hôm nay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau tại đạo tràng tu học an lạc một ngày ở chùa Giác Lâm bang Pennsylvania, Hoa Kỳ để nghe thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng pháp âm Chuyên Tu Niệm Phật

chuyen tu niem phat thich tri hue Pennsylvania

Gồm 2 phần chính: Khai thị niệm phật và phương pháp hành trì chi hành giả tu tu niệm Phật

Khai thị: Giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu kinh sách đức Phật thuyết, tại sao chúng ta lại tu Tịnh Độ và thọ pháp môn tu tịnh độ như thế nào?

Phương pháp hành trì: Tức là niệm Phât bằng cách nào, niệm phật như thế nào: Chuông mỏ, sâu chuỗi nhỏ, sâu chuỗi dài, hành trì giờ nào và trong giờ, ngoài giờ làm việc hành trì sao rồi đi về nhà ngồi tu tập sao, rồi trước khi chết chuẩn bị cái gì, rồi có người nhà chết mình hộ niệm sao…

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019