Có được ăn lại con vật đã phóng sanh – Thầy Trí Huệ 2018

co duoc an lai con vat da phong sanh thay tri hue van dapChương trình Hộ Niệm Vấn đáp tại chùa Long An thành phố Cần Thơ. Xin thầy Thích Trí Huệ khai thị – Nghe nói người phóng sanh nên ăn chay, nếu ăn mặn thì tội rất nhiều và không được ăn lại con vật mà mình đã phóng sanh vì người ta bắt lại mình mua ăn thì nó sẽ căm thù mình.

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019