Có tu mới có hưởng – Thầy Thích Trí Huệ

Pháp thoại có TU mới có HƯỞNG

Có 2 loại phước: Phước tu tậpphước của thế gianco tu moi co huong thay thich tri hue

Có những người chỉ có phước thế gian thôi cho nên hưởng hết kiếp này thì nó hết. Ví dụ chúng ta có tài sản nhà cửa, vàng bạc ruộng đất, xe cộ… Khi chết để lại cho người ta hết.

Phước thế gian: Sinh ra đầy đủ Căn gọi là phước trên cái thân. Chúng ta sinh ra có mặc có ăn, có nhà có cửa đó gọi là phước trên tài lộc của mình. Sinh ra hơn những người khác có cha có mẹ không phải mồ côi… Có người ta tôn trọng có quyền có chức…

Phước của sự tu tập: Gieo duyên lành với nhà Phật từ nhiều kiếp trước cho nên đời này biết đến Phật pháp chúng ta tu tập.

Đề tài: Phước tu và phước hưởng thuyết giảng bởi đại đức Thích Trí Huệ tại Niệm Phật đường chánh kiến.

Bốn cái khổ lớn của chúng sanh chất chồng lên đời người này đến đời người khác, hành trì Chú Đại Bi đạt được kết quả mỹ mãn.

Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

2 nhận xét

  1. Vu Long Bui 11-11-2018 Trả lời
  2. đỗ thúy 11-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019