Con đường Thiền (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Nghe thầy Thích Trí Huệ giảng Con đường Thiền

Đạo tràng Pháp Duyên tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ thỉnh mời thầy Thích Trí Huệ qua giao lưu chia sẻ pháp thoại Con đường Thiền

Ông Bà mình nói làm cho lắm tắm cũng vậy đó. Cho nên đợi lúc nào mình rãnh không biết đến khi nào, bỏ ngang bỏ đại chắc ăn. Có nhiều người một ngày làm cả $1000 nhưng người ta vẫn bỏ thời gian tu tập thích hợp, mà mình thường hay đặt câu hỏi làm ngon quá sao nghỉ uổng?

Cuộc sống không chỉ phải có tiền bạc không. Do đó, người ta sắp xếp thời gian bắt đầu tu tập có thể thu nhập ít hơn tí. Nhưng quan trọng cuộc sống không phải là tiền không đâu quý vị. Vì: Chúng ta có tiền thì thấy tiền bạc nó quan trọng nhất, khi tới già thì mới thấy sức khỏe quan trọng, khi bệnh mới thấy sức khỏe quan trong, đến khi sắp chết thì mới thấy thời gian sống quan trọng. Nhưng người trôi lăn các nẻo luân hồi thì mới thây TU nó quan trọng đến chừng nào.

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019