Con Tim và Lý Trí (ý nghĩa) – Thầy Thích Thiện Tuệ 2018

Trong cuộc sống có những lúc mình để bản năng chi phối, Mình gọi mình là con người nếu không sống phần người nhiều thì lại sống với bản năng hết. Con người xương sống đứng thẳng nếu biết tu, biết học biết làm phước và phát triển những điều thiện lành thì sẽ đi đến giác ngộ trở thành bậc chân nhân, thánh nhân.

Pháp thoại Con Tim và Lý Trí

con tim va ly tri thay thich thien tue 2018Được thuyết giảng bởi thầy Thích Thiện Tuệ trong khóa tu Đạo Phật Ngày Nay tổ chức hàng tháng tại chùa Đình Quán, thủ đô Hà Nội ngày 15-4-2018

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019