Đại Kinh Kosampiya

Kinh Trung Bộ trích giảng – video bài giảng Đại Kinh Kosampiya được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA PHÁP HẢI, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019