Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

Kinh Trung Bộ trích giảng, video Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây được thầy Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA PHÁP HẢI, TRƯỜNG HẠ, h. Bình Chánh, TP. HCM

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019