Đại Kinh Xóm Ngựa

Kinh Trung Bộ trích giảng –  video Đại Kinh Xóm Ngựa được thầy Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA PHÁP HẢI, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019