Đại niệm xứ thiền tập lần thứ 12 – Thầy Thích Trí Huệ

Thiền tập Đại niệm xứ (tiếp theo 11)

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng thiền tập lần 12 Minh Sát Tuệ – Vipassana tại nhà hàng chay Chuông Vàng dai niem xu thien tap lan thu 12 thay thich tri hue

Xem lại phần đầu Đại niệm xứ 11

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019