Đạo lý ở Đời – Thích Trí Huệ 2021

dao ly o doi thay thich tri hue 2021Bài thuyết pháp Đạo lý ở Đời được giảng bởi thầy Thích Trí Huệ tại tư gia cụ ông pháp danh Trí Tường.

Trích: Đau khổ cảnh giới rất thấp. Sự tiến hóa dựa vào chỉ số hạnh phúc. Bậc trí giả sống ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Kiếp sau tốt hơn kiếp này.

Hạnh phúc con người dựa vào Phước Báo & sự nhận thức.

Tâm dẫn đầu các Pháp.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019