Đạo lý (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Chân lý vũ trụ tồn tại qua luật nhân quả, luật vô thường có nghĩa là không có cái gì tồn tại mãi mãi mà phải thay đổi theo thời gian.

Giác ngộ qua pháp Âm – Đạo lý

dao ly thay thich tri hue giangHội đủ nhân duyên lành đạo tràng chùa Long Thạnh thành phố Vĩnh Long cung nghinh thầy Thích Trí Huệ từ Bình Chánh HCM về chia sẻ thời pháp

Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019