Đất lành gieo hạt tốt (phần 2) – Thầy Thích Pháp Hòa giảng

Thuyết pháp nhân quả thầy Thích Pháp Hòa

Ngày thứ ba trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 13 tại Tu Viện Tây Thiên Westlock County, AB Canada tổ chức thuyết giảng Phật pháp: Đất lành gieo hạt tốt (Phần 2) bởi thầy Thích Pháp Hòa

dat lanh gieo hat giong tot phan 2 thich phap hoa

Tóm ý bài giảng đất lành gieo hạt tốt

Ngày xưa vào thời của Phật có một anh nghèo chăn bò. Một hôm anh đó đi ngang nghe chùa tụng kinh, lời kinh hay quá, anh đó lắng tâm đi lần lần từ cửa chùa vào đến bên trong đại điện thấy quý thầy sao đời sống an lạc quá. Quý thầy nhìn thấy hỏi anh ăn cơm chưa và mời vào dùng bữa. Ăn xong anh đó xin quý thầy xuất gia, các thầy đó đồng ý, sau 15 ngày tu thì lời kinh không thấm nữa mà thấm nỗi cô đơn, bắt đầu nhớ vợ nhớ con xin đi về.

Rồi lại đi chăn bò càng ngày càng bê tha, vợ la mắng buồn thì liền mở tủ thấy cái y và nhớ lại nữa tháng mình tu trong chùa đâu bị hoàn cảnh này. Anh đó vào chùa xin tu tiếp, mấy thầy thấy tội nghiệp quá cũng cho đi tu lại nhưng lại được 1 tháng, kỳ này vợ nhớ, đến chùa năn nỉ anh đó về. Anh đó cũng đồng ý về…

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019