Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở ★ Thầy Thích Trí Huệ

Thuyết pháp thầy Thích Trí Huệ tại Tiền Giang

➤ Giảng tại đạo tràng Pháp Hoa chùa Long Thanh, Tỉnh Tiền Giang pháp thoại đề tài: Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở bởi thầy Thích Trí Huệ

Tóm ý bài giảng đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở

dem tung kinh phap hoa ngay thay hoa sen no

➤ Vua của các kinh là Kinh Pháp Hoa. Kinh là những lời Phật dạy; Pháp là pháp giới chúng sanh; Hoa này là Hoa Sen một hình tượng trong Phật pháp. Vậy Phật thuyết cho pháp giới chúng sanh về Hoa Sen ➤ Hoa sen ở đâu? Có 2 nơi có hoa sen thôi: Hoa sen mọc trong bùng; Hoa sen mọc ra ở tây phương cực lạc. Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019