Đền ơn giáo dưỡng – Thầy Thích Pháp Hòa 2019

Nghe mp3 audio:

den on giao duong thay thich phap hoa giangPháp âm video Đền ơn giáo dưỡng do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Minh Giác, Úc Châu.

Trích: Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người căn bản thọ 2 ơn lớn trên đời: Một là ơn sanh dưỡng của Cha Mẹ và thầy Tổ cho mình hiểu biết cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 08-04-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019