Điều kiện để được Vãng Sanh (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Bạch thầy chỉ có tay chân mềm thì mới gọi là được vãng sanh sao? Và có bao nhiêu điều kiện để được vãng sanh.

Phật pháp vấn đáp – Điều kiện để được Vãng Sanh

dieu kien vang sanh thay thich tri hue 2018 van dap Được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng niệm Phật chùa Pháp Hoa, Mỹ Quốc

Overall
5
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019