Điều kỳ diệu của Biển – Thầy Thích Tâm Nguyên

Câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế: Điều kỳ diệu của Biển

Biển có gì thích thú phải ngắm? Biển có 8 đặc tính lớn mà không nơi nào có được… Mời nghe tiếp

Đại đức Thích Tâm Nguyên chia sẻ

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019