Đoạn diệt tận gốc đau khổ 2019 – ĐĐ Thích Trí Huệ

doan diet tan goc kho dau thay thich tri hue 2019Thuyết giảng pháp Đoạn diệt tận gốc đau khổ 2019 bởi thầy Thích Trí Huệ tại chùa Từ Thuyền quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Muốn bớt đi đau khổ: Thứ nhất cảnh khổ đừng đem tới, cái thứ hai là khổ gốc trong tâm mòn dần

Tâm mình cảm thọ với cái nào thì đau khổ ngay tại đó… Mời nghe tiếp

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019