Đốt giấy vàng mã cho người chết có được hưởng không – Thích Nhật Từ

dot vang ma cho nguoi chet co duoc huong khongPháp thoại vấn đáp Đốt giấy vàng mã cho người chết có được hưởng không do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng

Theo mắt xích của 12 sự sống sau khi chết con người tiếp tục tái sanh ngay lập tức, về sau Phật Giáo Đại Thừa đưa khung thời gian trễ nhất là 49 ngày, về sau dung hòa giữa 2 trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa thì nhanh nhất là một tích tắc, trễ nhất là ngày thứ 49 sau khi chết.

Tất cả những người chết tâm thức đều tách khỏi thi thể cho nên tâm thức đó sẽ không hưởng thụ được bất cứ cái gì về tập tục đốt giấy vàng mã.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019