Đức Phật Dược Sư có trị hết tất cả bệnh tật không?

Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về.

Pháp hội Dược Sư Thất Châu

duc phat duoc su co tri het tat ca benh khongThầy Thích Trí Huệ trong Đại Lễ Cầu An đầu năm tại chùa Bà Đa, Tp Đà Nẵng

Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019