Dược Sư cứu bệnh (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Thỉnh Pháp Phật Dược Sư cứu bệnh giảng bởi thầy Thích Trí Huệ

Đạo tràng tu học Phật chùa Sùng Đức quận 11 sau thời tụng kinh Dược Sư và Trì chú, nhân duyên lành thỉnh thầy Thích Trí Huệ về chia sẻ pháp thoại Dược Sư cứu bệnh

duoc su cuu benh thich tri hue

Dược là thuốc. Dược sư chính là ông thầy chuẩn đoán bệnh và cho thuốc. Sinh ra để trị bệnh cho chúng sanh.

Chúng sanh trên cõi Ta Bà này nhiều đau khổ, mà đau khổ này chất chồng lên đau khổ khác. Chúng ta có 3 loại đau khổ căn bản trên cuộc đời này là Hành khổ, hoại khổ và khổ khổ.

Hành khổ là luôn luôn sáo động gây ra đau khổ. Giao động chập tư tưởng, phải hành động để mưu sinh, luân chuyển từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác…

Cái này sanh ra cái kia diệt đi và mỗi cái sanh ra tồn tại mầm móng sự chết chóc, hủy diêt trên đó do chúng ta cảm nhận được trên 6 căn, mà tại sao khổ, vì mất đi làm mình khổ vì mình đâu muốn mất điHoại khổ

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019