Duyên May Mình Gặp Một Người – Thầy Thích Pháp Hòa

Thuyết pháp mới Thích Pháp Hòa

bai hat vong co long meĐề tài: Duyên May Mình Gặp Một Người được thầy Thích Pháp Hòa Thuyết giảng tại chùa Giác Lâm, thành phố Boston. vào chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2013

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
4.2
  • Hình ảnh
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019