Giác ngộ là gì, giải thoát là gì – Thích Pháp Hòa

Giảng về Giác Ngộ và Giải Thoát

Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Chánh Giác Toronto giac ngo la gi giai thoat la gi

Nhận ra mọi thứ nên tỉnh hết tất cả, nghe thêm ví dụ cụ thể?

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019