Hai Công Đức Lớn đón Vu Lan (hay lắm) – Thầy Thích Trí Huệ

Có được thân người rất khó, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao làm người khó. Vì người có các loại phước báo mà các loài khác không có. Thứ nhất, có trí tuệ. Cái thứ hai con người có phước báo về mặt tu chứng. Tức là con người khôn hơn các loài khác và có khả năng tu chứng đạo, khả năng đạt tới cảnh giới diệu tâm trong kiếp sống con người.

Chúng ta gieo nhân Con Người kiếp trước thì kiếp này mới hưởng được quả Con Người.

Đã được mang thân con người thì phải có sự rõ biết thế giới quan xung quanh, rõ biết nhận biết về mình, rõ biết nhận biết các mối quan hệ liên quan đến thân mình và cuộc sống của mình, rõ đời sống tương quan đời sống này với đời sống khác. Và đặc biệt phải biết tới ai đã giúp đỡ mình và ta ghi nhớ điều đó, nó trở thành một cái đạo lý. Gọi là đạo lý đền ơn, nhớ ơn…

Nghe giảng Hai Công Đức Lớn đón Vu Lan

hai cong duc lon don vu lan thich tri hue 2017 Nam Mô Duyên Khởi đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng chùa Nhật Tâm quận 12 trong ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, nghe thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng thời pháp

Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019