Hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà (hay lắm) – Niệm Phật nhạc tán thán

Niệm Phật Nhạc A Di Đà Phật – Nhạc tán thán Phật A Di Đà

Hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà 1. Về Tây Phương có A Di Đà Ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là Độ dân chúng nơi Ta Bà, Về bên cõi A Di Đà

hanh nguyen cua duc phat a di da

Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật

Hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà – Tán thán Đức Phật A Di Đà

ve tay phuong co a di da o coi day co phat thich ca

2. Lạc Bang cõi vui tràn đầy
Mọi người khi sanh về đây
Khổ ưu não rơi từng ngày
Người trong nước luôn sum vầy
Trồng cây đức đơm hoa dày

lac bang coi vui tran day moi nguoi khi sanh ve day

3. Cảnh quang cõi A Di Đà
Ngọc lưu ly xây hành lan
Dùng châu lưới bao quanh nhà
Hàng cây báu rung la đà
Đường đi cũng trân châu ngà.

canh quang coi a di da ngoc luu ly xay hanh lan

4. Hồ ao có sen bằng vàng
Tỏa từ hoa ra hào quang
Màu sen trắng, xanh hay vàng
Hào quang sáng lên muôn ngàn
Để dang đón dân ta Bà

5. Giữa ao có ngôi nhà sàng
Về được đây ôi là sang
Toàn châu báu như kim vàng
Bạch kim lót xây nên đàng
Tỏa lên nét phong cao nhàn.

6. Hồ ao nước ôi nhiệm mầu
Vị ngọt thanh thơm và sâu
Sản sanh đức luôn đi đầu
Vậy ai uống mong vơi sầu
Được theo ý như mong cầu

7. Cõi đây trỗi lên nhạc trời
Người được nghe ưu sầu vơi
Hạt mưa xuống đơm hoa trời
Tỏa hương đến thơm cho đời
Người nghe sẽ an muôn đời

8. Người trên đó thân vàng rồng
Mỗi buổi mai đi nhặt bông
Về dâng cúng mong gieo trồng
Hạt hoa đức vươn trong lòng
Đường chơn lý luôn tỏa hồng.

9. Cõi nơi ấy chim muôn màu
Nguyện cùng gieo căn lành sâu
Miệng luôn hót âm thanh mầu
Dạy người biết buông đau sầu
Trọn đời sống không lo rầu

10. Mỗi khi gió lay cây cành
Tạo ra tiếng âm thật thanh
Dạy dân chúng nên tu hành
Hãy tinh tấn cho chuyên cần
Quả tâm đức mau viên thành.

11. Cõi bên ấy ôi nhiệm mầu
Vật tiện nghi trân bảo châu
Người an hưởng trong sang giàu
Mọi sinh sống chư thiên hầu
Toàn tâm ý không vương sầu

12. Cõi Tây ấy không thù hằn
Mọi người thương như tình thân
Chẳng tham sắc, danh không cần
Đường ân ái không lân cận
Cùng nhau quyết tu chuyên cần

13. Người bên ấy không tầm thường
Họ đều sanh tâm hiền lương
Chẳng toan tính không đo lường
Bình an sống trong chơn thường
Được tâm ý luôn an tường.

14. Phật sao có tên Di Đà?
Vì Ngài tâm luôn vị tha
Nguyện thương chúng sanh Ta Bà
Mở ra nước A Di Đà
Độ cho hết dân Ta Bà

15. Phật bên ấy tâm phi thường
Lòng từ lan sang mười phương
Cùng bi trí cao vô lượng
Vậy ta hãy nên quy ngưỡng
Để mau thoát u mê đường

16. Phật xưa có ra lời thề
Mở rộng thêm Bang Lạc quê
Vậy ai đã mong sanh về
Thì nên chớ tâm si mê
Phật dang đón đưa ta về.

17. Người ơi hãy mau tỉnh lòng
Đừng để cho tâm chạy rong
Vì còn đắm mê danh lòng
Tử sanh ấy luôn quay vòng
Lạc bang nước không sanh đồng

18. Vậy ta chớ tâm buông thả
Hãy niệm danh Di Đà A
Cõi Tây ấy quê hương nhà
Người vui sống không đau già
Kề bên đức A Di Đà

19. Cõi Tây ấy không luân hồi
Vậy người ơi mau về thôi
Niệm thông suốt khi đi ngồi
Để ưu não không đâm chồi
Tòa sen báu ta lên ngồi

20. Này ta hãy mau niệm Phật
Để nghiệp duyên không chồng chất
Trần gian vốn không chân thật
Thì sao hãy không niêm mật
Niệm danh đức Di Đà Phật

21. Người niệm hãy không sân hận
Mọi loài thương như người thân
Hễ khi giúp ai đang cần
Về sau ý không ân hận
Nguyện chia cách tâm xa gần.

22. Nguyện cho những ai niệm Phật
Được thân thể luôn bình an
Được tâm ý luôn thanh nhàn
Vượt gian khó trong muôn ngàn
Lòng ưu não mau phai tàn.

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019